اعضای هیئت رئیسه

 • محمدمیلاد فروردین

  محمدمیلاد فروردین

  رئیس سبک کیوکوشین WKB استان
  • سیدخلیل حسینی ابنوی

   سیدخلیل حسینی ابنوی

   عضو کمیته فنی
  • محمد علی هادیان

   محمد علی هادیان

   دبیر سبک و عضو کمیته فنی
  • میثم قاسمی

   میثم قاسمی

   عضو کمیته فنی

 • آرمان شعبانی

  آرمان شعبانی

  کمیته نمایندگان و شهرستان ها
 • وحید خسرو زاده

  وحید خسرو زاده

  کمیته مسابقات
 • سینا سهیلی

  سینا سهیلی

  کمیته روابط عمومی


چاپ