مواظب سود جویان باشید

به اطلاع می رساند سیاست سبک کیوکوشین WKB همکاری کامل و پیروی از بخشنامه های هیئت کاراته می باشد و در زمینه برگزاری آزمونهای ارتقا کمربند تنها راه ثبت نام در این سبک از طریق ثبت نام مستقیم در سایت فداراسیون کاراته و دریافت کد رهگیری و پس از آن ثبت نام در سایت سبک به آدرس www.farswkb.ir می باشد.

همچنین تنها مرجع صادر کننده احکام رسمی کمربند از نظر سبک کیوکوشین WKB هیئت کاراته بوده و کلیه مدارک جهت صدور به آن هیئت در استان یا شهرستانها ارجاع داده می شود.

لذا در صورتی که مورد خلاف این موضوع رویت گردید خواهشمند است مراتب را به اطلاع رسانده و با متخلفین برخورد جدی گردد تا از حسن شهرت و اعتبار سبک سوء استفاده نگردد.     


چاپ